Objekty v Bílině

Byty, dílny: 1 760 m2

Původní bytové domy č.p. 207 a 221 byly zrekonstruovány na provozní objekty šicích dílen. Objekty tvoří jeden celek s dalším objektem jiného vlastníka.

Domy jsou patrové, členitého půdorysu s částečným podsklepením, třemi podlažími provozu a částečně využitým podstřeším pultové střechy, kombinované s mancerdovou střechou do ulice. V objektu je instalován nákladní výtah propojující všechna podlaží. Vytápění ústřední teplovodní kotlem na zemní plyn. Do objektu zavedeny elektrika, vodovod, plyn, kanalizace.

Pozn.: původně byty, poté šicí dílny