Hala Poniklá

Výrobní nebo skladové prostory: 720 m2 (přízemí)

Hala se nachází v uzavřeném, oploceném areálu v Poniklé, přímo u silnice I. třídy Liberec-Trutnov. Příjezd možný pro veškerou osobní i nákladní dopravu, vč. TIR. Parkování možné přímo v areálu.Příjezdová a manipulační asfaltová plocha před objektem cca 1000 m2.

Hala je jednopodlažní montovaná s mostovým jeřábem (nosnost 1t), rozměry haly 42,3 x 18,6 m, konstrukční výška 9m. Střešní konstrukci tvoří žebírkové panely, na nich je tepelná izolace a fóliová krytina (2008). Opláštění haly je z keramických panelů tl.30 cm, podlaha je betonová. Osvětlení haly je přirozené okny, umělé výbojkovými svítidly. Voda, vytápění, elektřina (lze od sousední firmy) - není zajištěno. Přístup do haly – ocelová vrata cca 3 x 3,6 m nebo přes zastřešenou rampu se zvedacím můstkem a ocelovými vraty cca 2,6 x 2,6 m.

Pozn.: původně sklad surovin, dále výroba dílů pro automobily