Info o nás
Nemovitosti
HYBLER INVEST s.r.o. ****  Home Page
revitalizace
Návrh revitalizace našeho průmyslového areálu v Železném Brodě počítá se  čtyřmi
níže uvedenými etapami:

PŘÍPRAVNÁ ETAPA:        ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ ZÁSTAVBY
Pro jednotlivé další níže uvedené etapy bylo nutné v první přípravné fázi především odstranit část původní zástavby. V této přípravné etapě došlo k odstranění původní budovy občanské vybavenosti včetně vrátnice a vjezdu do areálu a dále také budovy bývalé úpravny. Odstraněním těchto budov došlo k otevření celého prostoru a tím i k možnosti nového využití těchto ploch. Tato etapa byla realizována v roce 2008.

ETAPA I:        OBCHODNÍ DŮM HYBLER INVEST, ŽELEZNÝ BROD
Záměrem společnosti v této etapě bylo vybudování jednoduchého obchodního domu o výměře cca 800 m2 prodejní plochy nabízejícího svým zákazníkům především standardní potravinářský, ale i jiný drobný doplňkový sortiment. Pro lepší pochopení této etapy Vám přikládáme rovněž projektovou dokumentaci pro územní řízení ke stavbě tohoto objektu. Realizace této etapy byla ukončena v roce 2009.

ETAPA II:        POLYFUNKČNÍ OBJEKT HYBLER INVEST, ŽELEZNÝ BROD
V rámci této etapy je záměrem společnosti najít nové využití historického objektu bývalé skárny, ve kterém by nejen obyvatelé Železného Brodu, ale i ostatní návštěvnici města a areálu měli možnost nalézt služby odpočinkového charakteru, jako jsou kavárny, služby (kadeřnictví), prodejny (elektroniky, keramiky, upomínkových předmětů), prodejnu květin a zahradnických potřeb, dále kanceláře, drobné výroby a alternativně zdravotnictví (ordinace, lékárny). Představou naší společnosti je rekonstrukce objektu bývalé skárny o rozloze cca 1900 m2 zastavěné plochy do jeho původní historické podoby, tj. zejména odstranění nevhodných stavebních zásahů z minulosti (okna) a kompletní rekonstrukci včetně nové fasády. Realizaci této etapy předpokládáme v období 2024 až 2025.

ETAPA III:        OBJEKT PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT HYBLER INVEST, ŽELEZNÝ BROD
V závěrečné etapě plánuje naše společnost stavební úpravy směřující k nalezení nového uplatnění stávající budovy výroby textilního produktu Arachne. Záměr naší společnosti počítá s využitím tohoto objektu jako objektu výrobního, obchodního, skladového s možností krytého parkování nejen pro zákazníky využívající veškeré dostupné služby v celém areálu, ale i ostatní návštěvníky města. Objekt rovněž alternativně nabídne široké spektrum možností sportovního využití (tenis, squash, další míčové sporty atp.). Domníváme se, že by se tímto novým využitím objektu mohl vyřešit nedostatek vhodných parkovacích míst ve městě. Realizace této etapy by měla proběhnout v termínu 2026 až 2028.
situace řešeného území    
etapizace řešeného území