HYBLER INVEST s.r.o. ****  Home Page
Obchodní firma:       HYBLER INVEST, s. r. o.                                                   

Sídlo:                      Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily 
                                                              
       
                              IČ:   46504486
                              DIČ:  CZ46504486

Předmět činnosti:   správa a pronájem nemovitostí (bytových i nebytových prostor)
                            

Bankovní spojení:    ČSOB, č. ú. 298908555/0300

Firma zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: C 1964.


Nemovitosti
Info o nás
Kontakty:    ing. Vlastimil Vašků tel. 602 436 985     
revitalizace